SENARAI PENGETUA / LIST OF PRINCIPALS

 

 

 1. Encik Md. Isa bin Baba                                 1965-1968
 2. Encik Abdullah bin Muhamad                       1968-1969
 3. Encik Ismail bin Ali                                        1970- 1972
 4. Encik Md. Fadil bin Hj. Hasan                      1973
 5. Encik Md. Joned bin Md Said                       1973- 1979
 6. Encik Ong Eng Khiam                                    1980- 15/09/1987
 7. Encik Md. Joned bin Md.Said                       19/09/1987 30/04/1988
 8. Cik Hajjah Roslin bte Md.Sulong                  01/05/1988 31/12/1989
 9. Encik Ahmed bin Suleiman                             01/11/1990 16/11/1991
 10. Tuan Haji Badderon bin Haji Md.Noh          16/11/1991- 09/02/1995
 11. Pn.Hajjah Rosnah Haji Hussin                       09/02/1995- 16/01/1997
 12. Tuan Haji Mazlan Md.Amin                          16/01/1997- Sekarang